7 - 9 desember 2020 Solstrand Hotel & Bad

Så var det disse myteomspunnede filmfondene. Hvem er de egentlig og hva gjør de annerledes enn de regionale filmsentrene? Satser de på dokumentar i det hele tatt? Hva støtter de? Og sist, men ikke minst - hva skal til for å få tilskudd eller investeringer? Vi inviterer representanter fra Filminvest, Filmfond Nord og Mediefondet Zefyr opp på scenen for å få svar på hva som skal til for at dokumentarister også kan få stikke hånda ned i honnigkrukken. 

Moderator: Leif Holst Jensen