7 - 9 desember 2020 Solstrand Hotel & Bad

Vi følger opp tradisjonen fra de to siste årene med en panelsamtale om status quo og fremtiden for norsk dokumentarfilm. Hva er visjonene og hva kan norsk dokumentarfilmbransje forvente? 

Panelet: 
NFIs direktør Kjersti Mo
Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås
Leder i Virke Produsentforeningen Åse Kringstad

Moderator: Hilde Sandvik 

Vi oppfordrer dere til å forberede spørsmål fra salen!