7 - 9 desember 2020 Solstrand Hotel & Bad

OlaHunnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produksjonsrådgiver i NFI, Ola Hunnes presenterer årets nøkkeltall på dokumentarområdet. Hvordan ser disse ut sammenlignet med situasjonen i 2009 og hvilke mekanismer har bidratt til hvor vi står nå?
Er det mulig å spå noe om hvordan tallene vil se ut i 2029?