7 - 9 desember 2020 Solstrand Hotel & Bad

picture 22937 1510148957

 

Senter for undersøkende journalistikk, SUJO, oppstod som en idé under nedleggingsprosessen av TV 2s interne produksjonsmiljø Dokument 2 i 2009.  Ti år senere er idéen materialisert og senteret har nå vært i full drift i ett år.

Leder av SUJO, Per Christian Magnus, forteller om idéen og prosessen bak opprettelsen av senteret ved Universitetet i Bergen, og om konkrete resultater gjennom det første driftsåret. Med sin bakgrunn som dokumentarfilmskaper og journalist vil Magnus peke på nye muligheter for den aktuelle og undersøkende dokumentaren, og hvordan SUJO kan hjelpe med kvalitetssikring av dokumentarprosjekter.