Møt Norsk Filminstitutts direktør NFI Kjersti Mo og avdelingsdirektør for utvikling og produksjon, Lars Løge  

Moderator: Hilde Sandvik