Foreningen ble stiftet 24.01.2020 og er en ung og ambisiøs organisasjon! 

Foreningens formål er å fremme flerkulturelt mangfold på tvers av det norske kulturfeltet og representere kunstnere og kulturarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn. 

Presentasjon ved: Michelle Tisdel, styreleder INN 

Unknown 1