7 - 9 desember 2020 Solstrand Hotel & Bad

 VIRKE ansatte 1414ÅseKringstad

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan kan vi sette oss inn i og – ikke minst - påvirke den kulturpolitikken som vi er så avhengig av? 
- Et minikurs.

Med: Åse Kringstad (Virke Produsentforeningen)