I denne sesjonen vil NRK orientere om status og hvordan det ser ut framover. Hvilke typer prosjekter ser de etter, hva kan de gå inn i og hvordan? Hvordan er veien inn til NRK med et eksternt prosjekt? 

Med: Anne Kvadsheim (Prosjektredaktør, NRK eksternredaksjonen) og Fredrik Færden (Programinnkjøper NRK medier)