Vi får siste nytt fra NFI. -Hvordan ser den nye strategien ut? Hvem er hvem etter omorganiseringen? Hva skjer med dokumentaren?

Vi får hovedpunktene i utkastet til ny handlingsplan og NFI inviterer til gruppearbeid for å få innspill! 

Med: TBA

På Dokumentarkonventets siste dag vil NFI oppsummere innspillene fra gruppearbeidet.