7 - 9 desember 2020 Solstrand Hotel & Bad

Altibox ønsker å bygge opp et spennende tilbud med norske dokumentarfilmer, kort- og animasjonsfilmer og er godt i gang med å kjøpe SVOD - rettigheter. Dokumentarkonventet er en fin anledning for å fortelle om prosjektet og møte bransjen. Hvorfor satser Altibox på norsk innhold, hvordan jobber vi og hva ser vi etter. Underholdningssjef Svein Aronsen og innkjøper Tore Tomter orienterer om hvordan Altibox og dokumentarbransjen kan samarbeide.