7 - 9 desember 2020 Solstrand Hotel & Bad

Hva har skjedd siden 2010, hvor trykker skoen nå, og hvor går vi videre herfra? 

Gjennom tre innholdsrike dager i desember møtes filmskapere og beslutningstakere til inspirerende og utfordrende samtaler rundt årets ledetema KONTROVERS. Norsk dokumentarfilm hevder seg fortsatt internasjonalt og filmene skaper debatt, engasjerer og åpner nye perspektiver. Samtidig hevder mange at ytringsrommet er under press, at redselen for å krenke legger nye begrensninger på hva vi tillater oss å lage film om, og at den kunstnerisk nyskapende filmen får stadig trangere kår. For selv om filmskaperne ønsker å utfordre tematisk, formmessig eller gjennom ukonvensjonelle metoder, så kreves det også mot og risikovilje fra de mange portvokterne som finansierer eller viser filmene. Finnes dette motet? Tør vi satse på filmer som er utfordrende, eksperimenterende, og med stor fallhøyde?

Under årets konvent har vi invitert noen av våre mest markante filmskapere til å snakke om metoder, kreative valg og etiske dilemma. Vi skal også sette fokus på representasjon og mangfold, iscenesettelse og karakterenes betydning. I tillegg skal vi krasjkurses i veien til Netflix og Oscar, vi skal gjøre opp status med NFI, vi skal møte det nystartede Senter for norsk journalistikk, og vi skal få eksklusiv tilgang til produsentenes verste mareritt. Og selvsagt fortsetter vi tradisjonen med toppmøte, filmer som kommer, studentpitch og tallenes tale.

Mye kan ha endret seg på ti år, men rammen for dokumentarkonventet er fortsatt den samme: uslåelige Solstrand Hotel & Bad på vakre Vestlandet! Det er bare å krysse av i kalenderen for 2.-4. desember!

Programkomitéen 2019