I fanene over vil det komme omtaler av de ulike programpostene fortløpende fram mot arrangementet.