3 - 5 desember 2018 Solstrand Hotel & Bad

09:00 - 10:30 

Wild Wild Documentary

 

10:30 - 11:00 

Kaffepause 

11:00 - 12:15 

Lanserings- og pressestrategi 

 

11:00 - 12:15 (parallel sesjon - Waalersalen) 

#metoo inn i det systematiske hms arbeidet


12:15 - 13:15 

Lunsj

 

13:15 - 14:45 

Hva møter publikum i 2019? Tv-kanaler

 

14:45 - 15:15

Kaffepause  

 

15:15 - 15:30 

Hva møter publikum i 2019? Fritt Ord 

 

15:30 - 15:45 

Hva møter publikum i 2019? Norsk filminstitutt 

 

15:45 - 17:00

Hva møter publikum i 2019? Regonale filmsentre 

 

17:00 - 17:15 

Pause

 

17:15 - 18:30 
Let's go international  

 

17:15 - 19:00 
Visning: The Raft (parallel sesjon - Waalersalen)  

 

20:00 

Middag 

 

Fra ca. 22.30 

Tonje Schei aka DJ 2nyeah kjører opp i baren

 

Med forbehold om endringer