7 - 9 desember 2020 Solstrand Hotel & Bad

09:00 - 09:30 
Hvor står dokumentaren hos de regionale fondene? 

09:30 - 10:45 
Hva møter publikum i 2020? Regionale filmsentre 

10:45 - 11:15 
Kaffepause 

11:15 - 11:45 
Hva er SUJO og hvilken ressurs kan dette være for dokumentarfilmbransjen? 

11:45 - 12:45 
Grenseløs

12:45 - 12:55 
Hilde Sandvik oppsummerer dagene! 

12:55 - 13:00 
Takk for denne gang! 

13:00 - 14:00 
Lunsj 

 

Med forbehold om endringer