3 - 5 desember 2018 Solstrand Hotel & Bad

09:00 - 10:00

Vitenskapelig eksperiment eller galskap? 

 

10:00 - 10:30 

Kaffepause 

 

10:30 - 11:30

Den fjerde statsmakt 

 

11:30 - 11:45 

Pause

 

11:45 - 12:15 

Nye tall - nye takter

 

12:15 - 12:50 

Rikets tilstand

 

12:50 - 13:00 

Takk for denne gang! 

 

13:00 - 14:00
Lunsj

 

Med forbehold om endringer