3 - 5 desember 2018 Solstrand Hotel & Bad

11:00 - 13:00 
Registrering 

 

13:00 - 13:15 
Åpning av Dokumentarkonventet 2018 

 

13:15 - 14:30 
Toppmøte om norsk dokumentarfilm

 

14:30 - 15:15 

Lunsj

 

15:15 - 16:30 
Grenser for nærhet? 

 

16:30 - 17:00 
Kaffepause 

 

17:00 - 18:45 
Visning: The Raft  (parallel sesjon) 

 

17:00 - 18:30
Studentpitch (parallel sesjon)  

 

20:00 
Middag 

Med forbehold om endringer