7 - 9 desember 2020 Solstrand Hotel & Bad

13:00 - 13:15 
Åpning 

13:15 - 14:15 
Toppmøte om norsk dokumentarfilm 

14:15 
Hilsen fra Bergen kommune

14:20 - 15:00 
Lunsj 

15:00 - 15:15 
Hva møter publikum i 2020? Fritt Ord 

15:15 - 15:30 
Hva møter publikum i 2020? NFI 

15:30 - 16:15 
Tallenes tale 2009-2019-2029 

16:15 - 16:30 
Kaffepause 

Parallellsesjon 15:00 - 16:30 
Filmvisning: A woman captured  

16:30 - 17:15 
Hvordan jobbe med Netflix? 

17:15 -18:00 
Jeg vil bo i mitt navn 

Parallellsesjon 17:15 - 18:30 
Studentpitch 

 

18:30 Biblioteket 2. etasje 
Virke Produsentforeningen inviterer til en uformell samling for produsenter (medlemmer og ikke-medlemmer).

18:30 Småstuen
Norsk filmforbund inviterer til uformell informasjonssamling.


20: 00 
Middag 

Med forbehold om endringer