3 - 5 desember 2018 Solstrand Hotel & Bad

Et marked i endring og behovet for norsk innhold

Vi følger opp toppmøtet fra i fjor og arrangerer en ny panelsamtale der direktør i NFI, Sindre Gulvåg, nestleder i Fritt Ord Bente Roalsvig, faktasjef i TV2 Ida Kalheim og eksternsjef i NRK Petter Wallace stiller til debatt. 

I et voksende marked på nett ser vi store muligheter for norsk dokumentarfilm. Behov og appetitt for innhold fra virkeligheten ser ut til å aldri ha vært større. Dokumentarbransjen står for halvparten av arbeidsplassene og 75 prosent av omsetningen til spillefilmbransjen. Norske dokumentarers høye kvalitet har de siste årene blitt bekreftet gjennom oppmerksomhet og suksess internasjonalt.

Men i et fallende lineært TV marked har vi en utfordring. Det betyr mindre satsing på enkeltstående dokumentarer. Man trapper ned produksjon både i TV2 og NRK - det kommer færre bestillinger fra Brennpunkt og Dokumentar og samfunn, og Dokument 2 er lagt ned. Samtidig slo Mediemangfoldsrapporten fra 2017 fast at: "Situasjonen er alvorlig – det er helt avgjørende å gjennomføre tiltak for å sikre den kritiske, årvåkne journalistikken vi trenger. De fleste tiltak bør realiseres i løpet av kort tid. Det haster." Siden rapporten kom ut har situasjonen blitt verre, ikke bedre. 

Hvordan vil NFI, TV2, NRK og Fritt ord bidra til å styre denne utviklingen og løfte bransjen over i den nye tiden? Hvordan kan vi møte det nye markedet og samtidig ivareta dokumentarens kritiske og demokratibyggende rolle?

Moderator: Hilde Sandvik (Broen.xyz)

Panel:
Sindre Guldvog (direktør NFI) 
Bente Roalsvig (prosjektdirektør og nestleder Fritt Ord) 
Ida Kalheim (faktasjef TV2) 
Petter Wallace (eksternsjef NRK) 

Moderator: Hilde Sandvik (Broen.xyz)