3 - 5 desember 2018 Solstrand Hotel & Bad

Hvem er de unge talentene som ønsker å lage fremtidens dokumentarfilmer? Hvilke idéer ønsker de å satse på? For tredje året på rad har vi gleden av å invitere utvalgte studenter fra filmskolene til å pitche sine beste prosjekter for et panel eksperter og for konventets deltakere.

Pitcher: 

Nina, mi vesle storesøster, Siri-Ann Roska (Høgskulen i Volda)
Å leve nå, Bettina Charlotte Tykesson, Elias Engevik (Høgskolen i Innlandet - den norske TV-skolen) 
Parallelle verdener, Tora Kyllingstad, (Universitetet i Bergen) 

Panel: Aira Planting (NRK), Jesper Bergom-Larsson (filmkonsulent Vestnorsk filmsenter), Kristian Fyllingsnes (filmsjef Tour de Force), Margreth Olin (regissør og produsent). 
Moderator: Thorvald Nilsen