3 - 5 desember 2018 Solstrand Hotel & Bad

Et tettpakket program er over og vi har vi invitert Lars Løge (avdelingsdirektør UPA, NFI), til å avslutte årets konvent med å si noe om hvordan det står til med norsk dokumentarfilmbransje. 

Etter debattene og festtalene - hvordan går det egentlig? Og hva mener UPA lederen om hvordan NFI og bransjen selv kan jobbe for en videre vekst og styrking av bransjen? 

NFI portrett Lars Løge