3 - 5 desember 2018 Solstrand Hotel & Bad

Møt Jannicke Keller-Fløystad, Advokat og Partner - Advokatfirmaet Elden, i samtale over temaet med Jostein Brå Oksavik, kurs og kompetanseutvikling i NFF. Hvilke relevans har #metoo og #stilleforopptak for dokumentarfilm, og hva bør vi lære fra det? Kan vi sette dette ut i praksis gjennom virksomhetens HMS plan og varslingsrutiner? Hvor trekker vi linjen mellom forhold som omfattes av Abreidsmiljøloven og Straffeloven - og hva får dette å si for hvordan vi håndterer hendelsen? En risikoanalyse resulterer i tiltak langs to akser: sannsynlighet x konsekvens = risiko. Hvordan forebygge (redusere sannsynlighet) - og hvilke rutiner har vi for å håndtere varsel (redusere konsekvens) ved seksuell trakassering?

I dialog med salen: Hva er de spesifikke utfordringene ved vår virksomhet? Andre spørsmål?

 

 imageUnknown