3 - 5 desember 2018 Solstrand Hotel & Bad

Stine Tveten, Vestnorsk filmsenter, ønsker velkommen på vegne av arrangørene 

Julie Andersland, Byråd for klima, kultur og næring, ønsker velkommen på vegne av Bergen kommune 

Videohilsen fra Kulturminister Trine Skei Grande 

Hanne Myren, programkomiteens leder, presenterer kort komiteen og tankene bak årets program