Arrangør og hovedfinansiør: 

Vestnorsk filmsenter


I samarbeid med:   

Norsk filminstitutt 

 

Øvrige samarbeidspartnere og finansiører:  

Fritt Ord

TV2 

Virke Produsentforeningen

Nordnorsk Filmsenter 

Filmkraft Rogaland 

Viken Filmsenter

Midtnorsk Filmsenter

Østnorsk Filmsenter

Norsk filmforbund 

 

Takk til

Bergen kommune

www.bergen.kommune.no 

Hordaland fylkeskommune 

www.hordaland.no