11 - 13 desember 2017 Solstrand Hotel & Bad

TOPPMØTE OM NORSK DOKUMENTARFILM

Årets 75 viktigste minutter om norsk dokumentarfilm!

Lederen for Mediemangfoldsutvalget og Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås, leder av Stortingets kulturkomité Tone W. Trøen, konsernsjef og sjefsredaktør i TV2 Olav T. Sandnes, eksternsjef i NRK Petter Wallace og direktør ved Norsk filminstitutt Sindre Guldvog stiller til panelsamtale om norsk dokumentarfilm.

De norske filmene vinner både publikums og kritikernes hjerter over hele verden - de siste årene har de vunnet de viktigste prisene på de internasjonale festivalene. Filmene distribueres godt internasjonalt, det er høy kvinneandel i bransjen, og filmene avdekker, belyser og setter agenda for offentlig debatt. De styrker demokratiet, de utfordrer, de overrasker og de underholder. Likevel henger fortsatt dokumentarfilmen etter når pengene og oppmerksomheten skal fordeles.

Sammen med konventets deltakere gjør vårt topp-panel opp status og trekker linjene framover.
Journalist Hilde Sandvik leder oss gjennom det som kan bli årets 75 viktigste minutter om norsk dokumentarfilm.

På oppdrag fra regjeringen har Mediemangfoldsutvalget lagt fram sin rapport og slått fast at: "Situasjonen er alvorlig – det er helt avgjørende å gjennomføre tiltak for å sikre den kritiske, årvåkne journalistikken vi trenger. De fleste tiltak bør realiseres i løpet av kort tid. Det haster." Ett av tiltakene som foreslås konkret er: «Utvalget foreslår å styrke den offentlige delfinansieringen av norsk dokumentarfilm gjennom Norsk filminstitutt.» (NOU, 2017 – 7).