11 - 13 desember 2017 Solstrand Hotel & Bad

MANDAG 11. DESEMBER

Foreløpig timeplan - med forbehold om endringer 

 

13:00 Åpning 


13:15 
Toppmøte om norsk dokumentarfilm

 

14:30 Lunsj 

 

15:15 Filmen om det vanskelige temaet: Reconstructing Utøya 

 

16:15 HVa møter publikum i 2018? Norsk filminstitutt 

 

16:45 De viktigste tallene for 2017 og NFIs dokumentarstrategi  

 

17:15 Pause 

 

17:30 It takes a village 

 

19:00 - 20:00 Paralelle sesjoner

 

20:00 Middag 

 

22.30 Filmvisning 

 

TIRSDAG 12. DESEMBER 

 

09:00 Ideas, inspiration, and integrity or how to hone your vision: Victor Kossakovsky 

 

10:30 Pause

 

11:00 Det hele begynte med en podcast: En fremmed flytter inn 

  

12:15 69 minutter av 86 dager: Prosessene bak 

 

13:15 Lunsj 

 

14:15 Hva møter publikum i 2018? tv-kanaler 

 

14:15 - 15:30 Sikkerhet og sårbarhet i felten (Paralell sesjon) 

14:15 - 15:30 NFIs dokumentarstrategi (Paralell sesjon)

 

15:30 Pause 

 

16:00 Hvordan oppnå suksess med co-produksjon og distribusjon i Nord-Amerika? 

 

17:30 Pause 

 

17:45 Studentpitch 

 

20:00 Middag 

 

22:30 Filmvisning 

 

ONSDAG 13. DESEMBER 

 

09:00 Hva møter publikum i 2018? regionale filmsentre  

 

10:30 Pause 

 

11:00 Regissørene vil alt for mye - samtidig 

 

12:00 TBA 

 

12:45 Takk for denne gang 

 

13:00 Lunsj