11 - 13 desember 2017 Solstrand Hotel & Bad

Studentene pitcher!

Etter suksessen i fjor har vi igjen invitert studenter fra filmutdanningene til Dokumentarkonventet for å pitche for bransjen! 

På denne måten skal Dokumentarkonventet bidra til å bygge bro mellom de profesjonelle og de som står på terskelen og snart skal inn i bransjen. For studentene er det en unik mulighet å få vist seg fram på konventet med sitt eget prosjekt. -For bransjen er det bra å bli gjort oppmerksom på talentene fra skolene som snart er potensielle samarbeidspartnere og kollegaer. 

I år deltar studenter fra Høgskulen i Volda, Westerdals Oslo ACT, Den norske filmskolen og TV-fagene på Lillehammer med følgende: 

  • Kom du? ved Jo Lyngklip Kyhlensø fra Den Norske Filmskolen
  • Pulverkrisen, ved Sunniva Tillson og Sindre Brække fra TV-fagene på Lillehammer
  • Redningshundane, ved Maria Simone Otterlei fra Høgskulen i Volda
  • Bananmannen, ved Sebastian Haugen ogEdward Raisonfra Westerdals Oslo ACT

Panelet:
Fredrik Færden (NRK), Lars Løge (NFI), Vebjørn Hagen (TV2), Ingrid Dokka (Nordnorsk filmsenter).

Moderatorer: Kari Anne Moe & Sturla Pilskog

Vi oppfordrer alle deltakere til å delta aktivt med spørsmål og tilbakemeldinger til studentene.

Høgskulen i Volda har et av landets ledende miljøer i mediefag. Høgskulen utdanner journalister, kommunikatører, animatører, mediedesignere, dokumentarister og medieprodusenter. Siden 2013 har HVO hatt et praktisk orientert mastertilbud i dokumentar og journalistikk. Fra 2017 er tilbudet utvidet til alle typer medieprofesjoner. 
Les mer 

Westerdals Oslo ACT 
Bachelorprogrammet i Film og TV ved Westerdals Oslo ACT er en bransjenær utdanning innenfor film- og TV-produksjon og digitale kanaler. Hos oss lærer du å utvikle samtidsrelevante fortellinger med lyd og bilde, og å produsere disse fortellingene. 
Les mer

Den norske filmskolen en treårig kunstfaglig bachelorgrad og en toårig kunstfaglig mastergrad samt en videreutdanning gjennom kunstnerisk utviklingsarbeid. Formålet med utdanningen vår er å utdanne kvalifiserte yrkesutøvere for film, fjernsyn og lignende medier. Vi er en fremtidsrettet utdanning som samtidig tar vare på det tradisjonelle håndverket i hver fagretning. Den norske filmskolen ønsker å utvikle den enkelte students kunstneriske utrykkskompetanse og personlige refleksjon på sitt fagfelt. 
Kreativ dokumentarregi har en tydelig profil rettet mot den kreative personlige dokumentaren – filmer som utfordrer vår virkelighetsforståelse gjennom personlig fortolkning og emosjonell engasjerende fortelling fra det virkelige liv. 
Les mer

TV-fagene på Lillehammer 
Gjennom 30 år har TV-fagene på Lillehammer utdannet til alle fagfunksjoner, produksjonshus og kringkastere i landet. Studiene er praktiske produksjonsfag, med oppdatert kunnskap og produksjonsmetodikk, hvor læringen skjer gjennom praktiske øvelser og produksjoner, enkamera- og flerkamera. Mange av prosjektene gjøres i samarbeid med TV-bransjen. Studentenes arbeider gjøres som samproduksjoner, de kjøpes og vises på alle plattformer og tas ut til festivaler i inn- og utland. I studietiden fordyper studentene seg i fagfunksjoner og lærer fortellergrep, verktøy, arbeidsprosesser og innholdsproduksjon i en lang rekke format og genre for TV. Skolen er anerkjent for sin dokumentarutdanning, med lange tradisjoner i å utvikle sterke fortellerstemmer. Ved skolen har studentene muligheten til å fokusere på dokumentarproduksjon gjennom hele studietiden, eller kombinere dokumentariske øvelser med andre produksjonsformer. 
Les mer