11 - 13 desember 2017 Solstrand Hotel & Bad

Informasjon om reisen til Solstrand finner du her